همسر پادشاه عربستان فرار كرد

همسر پادشاه عربستان فرار كرد

253306.jpgپادشاه عربستان فرمان دستگيري برادر همسرش و رئيس گارد پادشاهي كاخ را صادر كرد.

به گزارش شبكه خبر روزنامه وطن چاپ آمريكا درشماره امروز خود دراينترنت نوشت: سرويس هاي اطلاعاتي عربستان سعودي روزگذشته سرهنگ مشعل دحام الفايز، فرمانده سرويس ويژه گارد پادشاهي عربستان و مسئول نيروهاي حفاظتي ملك عبدالله بن عبدالعزيز پادشاه عربستان را دستگير كردند.

اين روزنامه به نقل ازمنابع سعودي درعربستان نوشت: بازداشت الفايز پس ازگذشت چند ماه از ناپديد شدن همسر ملك عبدالله در لندن صورت مي گيرد.

به گفته منابع آگاه سعودي درانگليس، همسر فراري پادشاه عربستان به دليل نوشتن خاطرات دوره زجر و سختي در دربار پادشاهي عربستان به لندن فرار كرده است.

درپي فاش شدن خبر فرار زن پادشاه عربستان به لندن مقامات سعودي گذرنامه ديپلماتيك همسر ملك عبدالله را ابطال كردند.

مقامات سعودي هم اكنون به اين باور رسيده اند كه سرهنگ الفايز برادر خانم پادشاه عربستان مقدمات فرار خواهرش را فراهم كرده، به همين دليل هم بازداشت شده است.

درحال حاضر كتاب خاطرات همسر پادشاه عربستان سعودي در لندن آماده چاپ شده است كه حاوي مطالب بسيار حساس ومهم سياسي است.

نويسنده كتاب خاطرات همسر پادشاه عربستان اعلام كرد: تمام كساني كه در عربستان از خاندان آل سعود زخمي برداشته اند، به ياري همسر پادشاه شتافته و اطلاعات مهم و درجه بندي شده اي را در اختيار وي قرار داده اند.

/ 0 نظر / 15 بازدید