غلامحسين الهام

وزير دادگستري نوشت: اگر نيروي انتظامي در مقام اعمال حكم قانون جزايي باشد، طبيعي است كه ضابط دادگستري است و بايد طبق ضوابط و معيارها تحت نظر مقامات قضايي عمل نمايد و در اين صورت به اجازه دولت نيازي نيست.

بر اساس این گزارش،غلامحسين الهام در مقاله‌اي درخصوص طرح ارتقاء امنيت اجتماعي،افزود: نكته قابل توجه اين است كه نيروي انتظامي صفت ضابط را از سوي قانون داشته باشد كه دارد و در عمل هم بااشراف، نظارت و دستور مقام قضايي كه به طور مشخص رياست ضابطان با دادستان است، اقدام نمايند.

وزير دادگستري ادامه داد: سياست كيفري و قضايي در اختيار قوه قضاييه بوده و طبيعي است كه اين قوه سياست‌هاي مناسب خود را در اين بخش بايد پي بگيرد.

الهام تصريح كرد: ارزيابي ثمرات و رفع نواقص و اشكال‌هاي آن با اصلاح قانون يا ساختار يا رفتار نيز از همين طريق دنبال مي‌شود لذا چنانكه قبلا اعلام شد، دولت به معناي رييس جمهور يا هيات وزيران فارغ از اين مسووليت است.

وي تاكيد كرد: نكته مهم ديگر آن است كه اگر طرح جامعي تدارك شده كه اعم از بخش قضايي است و سياست تربيتي، اصلاحي و بازدارندگي را دنبال مي‌كند كه مداخله همه بخش‌ها را لازم دارد و به نحوي اتخاذ همه ظرفيت‌ها و استعدادهاي فرهنگي، اجتماعي، براي اصلاح يك رفتار فرهنگي است، بايد به دولت نيز ارايه شود كه چنين نشده است.

سخنگوي دولت اظهارداشت: پليس دو قسم وظيفه دارد و بدين خاطر به پليس اداري و پليس قضايي تقسيم مي‌شود و آن زمان كه پليس به‌تامين امنيت و آسايش عمومي مي‌پردازد، پليس اداري است و تحت امر دستگاه اجرايي و آنگاه كه با جرم و ناهنجاري‌هاي مجرمانه برخورد مي‌كند پليس قضايي است و تحت امر مقامات قضايي و در اين قسم وظيفه، ضابط دادگستري خوانده مي‌شود.

وي تصريح كرد: از عنوان طرح مبارزه با بدحجابي برمي‌آيد كه برنامه جامعي است كه هر دو بخش را دربرمي گيرد و از كلمه ارتقا اين گونه استنباط مي‌شود بخشي از طرح، راجع به بدحجابي و عدم رعايت موازن شرعي در پوشش است.

الهام با اشاره به بخش كيفري اين موضوع در قانون مجازات اسلامي و بخش تعزيرات در تبصره ماده ‪ ۶۳۸‬افزود: زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ‪ ۱۰‬روز تا دوماه و از ‪ ۵۰‬هزار تا ‪۵۰۰‬ هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.

سخنگوي دولت ادامه داد: رييس جمهور، چندين بار از طريق وزير كشور از نيروي انتظامي خواسته است كه طرح خود را دراين خصوص ارايه كنند و هنوز هم انتظار برنامه جامع اين نيرو را در اين خصوص دارد، اگر نيروي انتظامي خود را متولي طرح جامع مي‌داند دولت آماده دريافت و بررسي طرح است چون تاكنون چنين برنامه جامعي ارايه نشده است.

الهام افزود: جامعه ايراني، حتي قبل از اسلام، اهل عفاف ، حجاب و پاك زيستي بوده و پوشش سنتي ايران در همه ادوار تاريخي به دور از برهنگي، تن نمايي، در عين حال برخوردار از تنوع و زيبايي است.

وي خصايص مثبت فرهنگي،زمينه‌ها و قابليت‌هاي ارزشمند دروني جامعه را عامل پذيرش اسلام در جامعه عنوان كرد و گفت:اين روح فرهنگي سبب شد كه اين جامعه برخوردار از سازو كارهاي تمدني، خيلي راحت آغوش به روي حقيقت اسلام بگشايد و بي‌نياز از جنگ و مقاومت، نه تنها پذيراي حقيقت اسلام شود كه خودحافظ آن از زنگارهاي قدرت‌هاي انحرافي و كژ راه‌ها و كج انديشي‌ها بشود و اين حقيقت زلال را از منشا آن اهل بيت عليهم السلام دريافت كند.

وزير دادگستري در ادامه اين مطلب سلمان فارسي را نماد فرهنگ توحيدي دانست و اظهار داشت: پيامبر اعظم (ص) در وصف او فرمود" منا اهل البيت" و ما مفتخريم كه سلمان از ماست و ايراني است.

الهام بيان كرد: ستيز رضاخاني با فرهنگ ديني و اسلامي مردم اين سرزمين، نقطه سياه تاريخ سياسي ايران است لذا فرهنگ سوزي قلدرانه و مقلدانه او هرگز از اذهان ملت بزرگ ايران پاك نخواهد شد.

وي يكي از جلوه‌هاي فرهنگ سوزي را مبارزه با حجاب و پوشش اسلامي و ملي عنوان كرد و گفت: اين امر با مقاومت تاريخي زنان جامعه ما مواجه شد و مقاومت آنان، در برابر اين فرهنگ سوزي، بي‌نظير و ماندگار است.

در ادامه اين مطلب الهام، آمده‌است: زناني كه بااختيار خود از خود سلب آزادي كردند و در منازل خود را محبوس كردند و تن به آزادي‌هاي ولنگارانه رضاخاني ندادند آزادگي حقيقي را معني كردند.

الهام ادامه داد: در خاطرات يكي از رجال برجسته و معروف دوره رضاخان آمده است بعد از آن كه بااكراه و اجبار همسرش را باپوشش پهلوي در يك جلسه عمومي براي چند ساعت، حاضر كرده بود، اين زن از شدت تالم بيمار شد و به فاصله اندكي بعد از آن دق كرد و مرد.

وي تصريح كرد: با وجود فساد زايدالوصف پهلوي دوم، كه همه ابزارهاي فرهنگي و اجتماعي را براي خشكاندن ريشه‌هاي دين، اخلاق و پاكدامني به كار گرفته بود و در اوج افساد اخلاقي محمدرضا، ناگهان حركتي خودجوش ميان زنان خصوصا جوانان دبيرستاني و دانشگاهي آغاز شد و حجاب به عنوان نماد دختران و زنان مسلمان فرهيخته در كامل‌ترين شكل خود چادر،متجلي شد و رژيم شاه را به تامل واداشت و به جد نگران كرد.

الهام خاطرنشان كرد: اين شرايط به تدريج منتهي به انقلاب اسلامي و تظاهرات گسترده خياباني با پوشش كامل اسلامي شد و به تدريج اين حركت متشكل از همه قشرها باحجاب و بدون حجاب به يكپارچگي منتهي شد به گونه‌اي كه حتي آناني كه در اين حركت وارد شده و حجاب را رعايت نمي‌كردند به فطرت پاك خود بازگشتند و به پوشش اسلامي روي آوردند و اين روند رو به گسترش نهاد.

وي افزود:باپيروزي انقلاب اسلامي، اين تحول، دروني و نهادينه شد به‌طوري كه در نخستين سال پيروزي انقلاب اسلامي وقتي زمزمه شد اقليتي بسيار اندك درصددند كه برهنگي و بي‌فرهنگي را در سواحل درياي شمال تكرار كنند امام با قاطعيت و اطمينان ويژه‌اي كه به باورهاي مردم داشتند، با استفهامي انكاري فرمودند مگر مردم شمال، مي‌گذارند چنين شود؟ يعني كه اين فرهنگ دروني و پشتوانه اعتقادي مردمي دارد.

سخنگوي دولت يادآور شد: با فاصله زماني دو سال از انقلاب اسلامي، بي‌هيچ بخشنامه دولتي، مردم ايران همگان حجاب و پوشش اسلامي را برگزيدند با انقلاب فرهنگي و پس از بازگشايي دانشگاه‌ها، چهره دانشگاه‌ها به طور طبيعي تغيير كرد و پوشش اسلامي فراگير شد آن هم باغلبه چادر، بي‌پشتوانه دستور اداري و تحكم حكومتي.

وي ادامه داد: در مصاحبه‌اي يك اقليت ديني ابراز داشت اقليت‌ها نه تنها از استفاده از حجاب ناراحت نيستند كه خانواده‌هاي مسيحي از اين روند درجهت استحكام خانواده استقبال مي‌كنند.

به گفته الهام: پوشش فرهنگي و فرهنگ پوشش و پرهيز ازبرهنگي هميشه داخلي و برهنگي و فرهنگ برهنگي وارداتي، تحميلي و تقليدي بوده است.

الهام تصريح كرد: تهاجم فرهنگي بيگانگان كه به دليل ظرفيت‌هاي ديني و اخلاقي جامعه ما ناگزير به گسترش اين تهاجم تاشبيخون و ناتوي فرهنگي شدند، اين نجابت و متانت را پيوسته هدف گرفته تا از اين طريق تفكر ديني را شست وشو دهند و از اين مسير اهداف شيطاني خود را دنبال كنند مع‌الوصف توفيق آنان به رغم هزينه‌هاي گزافي كه كردند به اندازه اين هزينه‌ها نبوده است.

وي خاطرنشان كرد: انحطاط، حركت در مسير سراشيبي است كه هر زمان سرعت سقوط افزوني مي‌گيرد و قرار گرفتن در اين مسير شتاب نابودي را هر لحظه بيشتر مي‌كند ولي مقاومت دروني جامعه موجب شد كه جوانان خود را در اين مسير قرار ندهند و هميشه دم خروس تمدن غربي را از آستين ابتذال در پوشش، مشاهده كرده و همين اسباب مقاومت شده است.

وزير دادگستري افزود: اگر به حجم اين تهاجم در اين سال‌ها توجه كرده و دغدغه‌هاي رهبري معظم انقلاب را هم مشاهده كنيم، سستي دستگاه‌هاي فرهنگي و اجرايي حكومت را هم در كنار آن بگذاريم، در مي‌يابيم كه مهمترين عامل بازدارنده "مقاومت دروني" بوده است.

"چه بسيار كه متوليان فرهنگي خود را در مسير تندباد اين تهاجم قرار داده و در آتش اين فتنه دميده‌اند اما بندهاي اخلاقي و معنوي جامعه به خصوص ميان جوانان گسسته نشد."

سخنگوي دولت اضافه كرد: در عين حال آسيب‌هاي حاصل شده را هر چند اندك هم باشد نبايد ناديده انگاشت و نبايد نسبت به آن احساس نگراني نكرد و بي مسووليتي متصديان فرهنگي را و گاهي همسويي آنان با اين روند را بي‌مقدار شمرد مهم آن است كه گناه خويش را بر عهده قربانيان گناهكاري خود قرار ندهيم.

الهام در ادامه حل برخي معضلات ناشي از تهاجم فرهنگي و وادادگي، گناه پذيري برخي متوليان و گناه زدگي جامعه را در گرو برنامه‌اي جامع، به سامان و فراگير دانست.

وزيردادگستري درادامه مطلب خود درخصوص طرح ارتقاء امنيت اجتماعي،افزود: حرام و حلال الهي، دو كليد واژه اساسي زندگي فردي و اجتماعي و بنيان حكومت ديني است، چرا بي‌پروا از اين حلال و حرام سخن نمي‌گوييم؟

وي تصريح كرد: البته تبيين عقلاني و آثار ملموس و محسوس اين امور در زندگي و كمال و سعادت انسان، مفيد و گاهي ضروري است بنابراين فرهنگ‌سازي و تقويت فرهنگ عمومي دراين خصوص و تعيين مرزها و حدود در اين زمينه ضروري است و گريز و اجتناب در اين عرصه‌ها، خود وادادگي فرهنگي و ديني است.

الهام تصريح كرد: جامعه ديني بهترين ظرفيت پذيرش حلال و حرام را دارد.

وي افزود: مرز حلال و حرام كه در قانونگذاري چارچوب خود را دارد، در عمل و اجرا بايد به وسيله متوليان واحد و داراي اين صلاحيت‌ها و دقيق و قاطع براي جامعه بازگو شود، خروج از هر كدام از اين حدود چه حلال خدا را حرام كردن و چه حرام الهي را حلال كردن، خروج از اصول حكومت ديني است.

وزير دادگستري افزود: استفاده سليقگي و بي‌ضابطه از اين امور مي تواند آسيب بزرگي به دين بزند و آغازگر فتنه باشد بنابراين اين گونه امور را بايد واضح و شفاف تبيين و با عمل و رفتار الگوسازي كرد.

وي تعارض‌هاي رفتاري ميان فكر و عمل را بزرگترين آفت اصلاح رفتار فرهنگي عنوان كرد و افزود: نمي‌توان يك پوشش را دركوچه و خيابان جرم دانست و در صدا و سيما، آن را الگوي پوشش مترقي و روز، تعريف كرد.

الهام تاكيد كرد: يكي را به خاطر اين پوشش به تذكر و اخطار و بند كشيد و ديگري را با همين سلك، تشويق و تمجيد كرد.

سخنگوي دولت افزود: از والاترين مصاديق امر به معروف و نهي از منكر و بالاترين و لطيف‌ترين آنها و شديدترين در تاثيرگذاري و نافذترين آن در قلوب و نفوس آدميان، خصوصا وقتي آمر يا ناهي از علما و روساي مذهب،باشد به اين است كه از كسي صادر شود كه ملبس به رداي معروف چه واجب و چه مستحب و اجتناب‌كننده از منكر بلكه مكروه باشد و متخلق به اخلاق انبياء و روحانيون و منزه از اخلاق سفيهان و اهل دنيا به گونه‌اي كه با فعل خود و اخلاق خود آمر و ناهي باشد و مردمان به او اقتدا كنند.

الهام ادامه داد: امور فرهنگي و اخلاقي و خصوصا ديني را نبايد وجه المصالحه اهداف و اغراض سياسي و حزبي كرد كساني كه تلاش مي‌كنند از فرهنگ و دين، بهره برداري ابزاري، حزبي و انتخاباتي كنند هم به دين خيانت مي‌كنند و هم به جامعه جفا، مرزها را نبايد درهم ريخت، به همين اشارت بسنده مي‌كنم كه در خانه اگر كس هست يك حرف بس است.

وزير دادگستري ادامه داد: رفتار انتظامي يا قضايي صرف،يك مشكل يا معضل فرهنگي راحل نمي‌كند رفتار قضايي ياانتظامي به عنوان آخرين راه و در حداقل لازم بايد مورد استفاده قرار گيرد كه (آخرالدواء‌الكي) سوزاندن آخرين چاره است.

" به نظر مي‌رسد اصلاح الگوها و تبليغ صحيح و موثر و كارآمد و رفع تعارض هاي فكري و رفتاري، نياز به‌استفاده انتظامي و كيفري را منتفي كند از طرفي برخورد كيفري صرف، بدون حذف بسترها، چرخيدن بي‌حاصل به گرد خود بلكه حركت مضر به خاطر تجري و بي‌اثري آن خواهد بود.

الهام بيان كرد: در عين حال برخورد انتظامي و كيفري هم حتي در حداقل خود ملاحظاتي دارد كه اگر مراعات نشود چه بسا نقض غرض است و سكنجبين، صفرا بيفزايد، برچسب و انگ مجرمانه خوردن خصوصا بر پيشاني جوانان، خطر بزرگي است كه ممكن است راه برگشت به زندگي سالم را غيرممكن كند.

سخنگوي دولت تاكيد كرد: اگر با رفتار ناشي از غفلت به گونه‌اي عمل كنيم كه برچسب فساد و افساد بر زندگي فردي يا خانوادگي وارد شود، غفلت را به فساد تبديل مي‌كنيم و پل‌هاي پشت سر اين گروه را تخريب مي‌كنيم اين برخوردها بسيار ظريف است و به سرنوشت جوانان برمي گردد.

وي خاطرنشان كرد: جامعه مااز حساسيت خوب و مناسب فرهنگي برخوردار است در اين فرهنگ اگر جوان يك خانواده‌اي درمحله به فساد بدنام شود، آيا امكان زندگي سالم را در محيط خود خواهد داشت اين كه خانواده‌ها تلاش مي‌كنند فرزندانشان يك شب بيرون از خانه بسر نبرند به ضرب المثل‌هاي متعدد در زبان فارسي تبديل شده است.

الهام ادامه داد: از اين حساسيت مثبت بايد به نحو مناسب بهره گرفت و موجب دامن زدن به آن نشد، بي‌دقتي در اين امور چه بسا كه به دفع فاسد به افسد بيانجامد كه غيرعقلاني است.

وزير دادگستري بيان كرد: قانونگذار در برخورد با جرايم جوانان، حتي دادسرا و دادستان را از ورود به اين حيطه نهي كرده و مستقيما خواسته است از طريق دادگاه و بي‌واسطه نيروي انتظامي و از طريق مربيان و خانواده عمل شود.

وي يادآور شد: قانون آيين دادرسي كيفري (تبصره ماده ‪ (۱۳۰‬در بازجويي از زنان رعايت موازين شرعي را الزامي كرده و بدان تاكيد كرده، اين اشاره اجمالي قانون گوياي نگراني قانونگذار متشرع و دقتي بوده كه در اين عرصه بايد حتي نسبت به متهمين جرايم سنگين لحاظ كرد چه رسد به اموري كه ممكن است برخي از آنها حتي جرم نباشد.

الهام تصريح كرد: نگاه يكسان به معضلات ناشي از بي‌توجهي و غفلت فردي در پوشش، مجرمان حرفه‌اي و سازمان يافته و مفسدان و كساني كه با خانه‌هاي فساد و توليد و ترويج محصولات مبتذل نسل‌ها را به فساد مي‌كشانند و قاچاقچيان موادمخدر در يك برنامه و با يك عنوان، خطر برچسب خوردن و تحقير را افزايش مي‌دهد بايد مرز غفلت را از فساد و فساد را از افساد تفكيك كرد و همه را در يك قالب و در يك طرح قرار نداد.

وي ادامه داد: در زبان گفتار، گروه‌ها و طبقات را بايد از هم تفكيك كرد نبايد تصوركرد كه جامعه تبهكار است و بامردم با زبان تبهكاران سخن بگوييم هميشه بايد حساب مردم را از اقليت هنجارشكن تفكيك كرد. اگر اندكي اصرار و لجاجت بر قالب شكني و هنجار شكني وجود داشته باشد آن را نبايد نماد همه جامعه بدانيم.

سخنگوي دولت، صداقت در گفتار، هماهنگي در رفتار، پرهيز از چندگانگي در انديشه و بيان اجتناب از الگوسازهاي مغاير و متعارض، تعميق آموزش‌ها و تقويت باورهاي ايماني، محبت مربيان نرم، استفاده از واعظان متخلق فهيم و كارشناسان صاحب نظر را از اساسي‌ترين مراقبت‌ها از روح فرهنگي دانست و گفت: بستر دروني در جامعه فراهم است و اين فطرت‌ها را بايد تحريك و بيدار كرد كه محبت كارسازترين ابزار است.

الهام خاطرنشان كرد: غيرت ديني و حميت فرهنگي برادر احمدي مقدم را مي ستايم ولي بگويم كه جامعه ايراني اسلامي ما سرشار ازاين غيرت است بنده نيز مسلمانم، حجاب را از احكام مسلم دين حنيف مي‌دانم، هم قلبا باور دارم هم عقلا آثار آن را در سلامت و تهذيب و ارتقا و كمال جامعه موثريافته ام.

وي افزود: در بيست وچند سال انقلاب اسلامي به عنوان يك چالش و مساله با آن درگير بوده‌ام هم موضع مسئولان سياسي و فرهنگي را در اين خصوص مي‌شناسم و هم به سلامت و پاكي جامعه و خصوصا جوانان اعتقاد دارم و خود آنان را ظرفيت مهمي بر اين تهذيب و پاكي مي‌دانم.

وزير دادگستري گفت: فكر مي‌كنم بخشي از مشكل، خود ما هستيم اگر جناب احمدي مقدم باور دارد كه مساله فرهنگي، ابعادي فرا انتظامي و امنيتي دارد و خود را متولي حل مشكل مي‌داند طرح جامع خود را به دولت ارائه دهد و اگر تصور آن دارد كه نيازي به ارايه طرح به دولت نيست چراانتظار دارد دولت را به روش‌هايي بكشاند كه نمي‌دانيم به كجا مي‌انجامد و چه بسا برخي نگراني هاي ناشي از آن نيز محسوس است.

الهام در اين مطلب همچنين با اشاره به سخنان امام راحل در تحرير ج ‪۱‬ مساله ‪ ۱۴‬ص ‪ ۴۸۱‬درباب امر به معروف و نهي از منكر چنين گفت: "شايسته است كه آمر به معروف و ناهي از منكر در امر و نهي و مراتب بازداشتن از منكر، همانند طبيبي معالج و دلسوز، پدري مهربان و حافظ مصلحت مرتكب، عمل كند و مراتب نهي و بازدارندگي او لطف و رحمت بر مرتكب عموم مردم باشد قصد و نيت خود را براي خداوند خالص كند و در پي رضايت او رفتار خود را خالص گرداند و از شائبه‌هاي خودخواهي‌هاي نفساني پاك سازد."

سخنگوي دولت تصريح كرد: فرد بايد در نهي از منكر نفس خود را منزه تر و برتر نداند و طينت و باطن خود را پاك تر و منزه تر از مرتكب گناه تصور نكند و اين تذكار آخر، شرط اثرگذاري همه كساني است كه با ناهنجاري ها مقابله مي‌كنند

/ 1 نظر / 17 بازدید
جنبش جهانی آزادی دانشجویان دربند

اکنون بیست و پنج روز از بازداشت دانشجویان دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب می گذرد اما متاسفاته نه تنها خبر امیدوار کننده ای در رابطه با وضعیت این دانشجویان به گوش نرسیده است که کوچکترین خبری از شش تن از برجسته ترین فعالان دانشجویی چپ که توسط ماموران لباس شخصی ربوده و بازداشت شده اند در دست نیست. مسئولان زندان اوین از پذیرفتن مسئولیت نگهداری این فعالان سیاسی خودداری می کنند و مسئولان دادگاه انقلاب تلویحا به خانواده ی این زندانیان سیاسی اعلام کرده اند که اسامی عزیزانشان در لیست بازداشت شدگان نیست. این در حالی است که پس ار ربودن و بازداشت آقایان سعید حبیبی و بهروز کریمی زاده ماموران امنیتی به حکم دادگاه انقلاب وارد منزل این دو مبارز سیاسی شده و دست نوشته ها ، کتابها ، هارد کامپوتر و وسایل دیگری را ضبط کرده و با خود برده اند. ---------- جهانیان برای حمایت از فرزندان این مملکت به پا خواسته اند. شما برای حمایت از دانشجویان بی گناه در بند چه کرده اید؟ برای کمک به ما تنها کافیست لینک ما را در وبلاگ خود قرار دهید!