عشق

عشق يعني ....

      عشق يعني شور و شوق زندگي                        جان سپردن در ره پايندگي

      عشق يعني لحظه هاي پر اميد                      لحظه هاي بيم و تشويش و نويد

      عشق يعني اوج طوفان بلا                                جان و دل بر درد هجران مبتلا

      عشق يعني باغ بي سرو روان                           آتش هجران آن نامهربان

      عشق يعني مستي و افتادگي                        دل پر از غم اي خدا در زندگي

      عشق يعني رنج و محنتهاي من                    ياد يار و خلوت شبهاي من    

      عشق يعني واژه هاي رنگ رنگ                       رنگ خونين همه دلهاي تنگ

      عشق يعني ياد او در جان من                            جان جانان لؤلؤ و مرجان من

      عشق يعني سوختن از هجر يار                    درد بي درمان من تا صد هزار

      عشق يعني عندليب خوش نوا                            كبك زيبا و غزال خوش ادا

      عشق يعني چنگ و طنبور و رباب             سوختن از درد ورنجي بي حساب

      عشق يعني ناله سنتور و ني                    مستي از شهد وصال و جام مي

      عشق يعني خاطر بي تاب من                            عشق يعني ديده پر آب من

      عشق يعني ساز عاشق پيشه ام                 ياد تو هر روز و شب انديشه ام

      عشق يعني برگي از باغ بهشت                 تا چه خواهد باغبان وسر نوشت 

      عشق يعني ناله هاي بينوا                                مرغ بي بال وپري اندر هوا

      عشق يعني وادي و دشت جنون                         راز ليلا و دو چشم پر زخون 

      عشق يعني ناله شبگير من                               كنج زندان غم دلگير من

      عشق يعني طاق ابروي كمان                            آتشي اندر زمين و آسمان

      عشق يعني يار بي پرواي من                            همدم تنهايي و شبهاي من

      عشق يعني ذره ذره اشتياق                              آتشي بر دل ز بيداد فراق

      عشق يعني من اسير دام تو                         كشته آن عشق بي فرجام تو

      عشق يعني شمعي و پروانه اي                         سر نهادن بر در جانانه اي

      عشق يعني بلبلي در باغ گل                      نا له زن با سوز دل در داغ گل

      عشق يعني عاقبت پر سوختن                           چشم اميدي به در بر دوختن

      عشق يعني رستن از كون و مكان                      پر كشيدن تا وراي آسمان

      عشق يعني قلب صادق قلب پاك                    از جفاي دور گردون سينه چاك

     عشق يعني حسرتي در انتظار                            انتظار و اشتياقي بي شمار

     عشق يعني عشق اي جانانه ام                     شمع خاموش و گل و پروانه ام  

     عشق يعني قطره اي از جام دوست               قصه سوداي بي فرجام دوست

     عشق يعني كم محلي هاي يار                            لاله سرخي ميان شوره زار

     عشق يعني ديده پر خون من                              داغ ليلي و دل مجنون من

     عشق يعني حسرت و رنج و فراق              مرگ صدها بيد مجنون توي باغ

     عشق يعني آه آتشناك من                                  جان دردآلوده و غمناك من

     عشق يعني ناوك دلدوز تو                                 غمزه ها و عشوه هر روز تو

     عشق يعني محنت دوري تو                                در دلم غوغاي مهجوري تو

     عشق يعني بال و پر بشكسته اي                  نااميدي پشت درب بسته اي

     عشق يعني عشق اي آرام جان                             در كنار عاشق زارت بمان

 

     عشق يعني چه ؟......................................

    

          عشق يعني بسته هاي اسكناس         ول معطل آدماي آس و پاس!

         

         عشق يعني ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

     دیگه كم آوردم !     عشق  يعني پول اي نيكو سرشت

نظر  شما  چیه؟؟؟؟؟؟؟

/ 1 نظر / 3 بازدید
مجتبی نبکبخت

آقا دست مریضاد خیلی قشنگ بود طراحیتون در حد حرفه ای بود از اینکه منو لینک کردین ممنونم