نگاه

رها ترین هم که باشی،دلت گاهی هوس قفسی می کند

که نه جنسش از آهن است و نه طلا!

 

جنسش از عشق شاید تعهد ، شاید هوس!!!

رهاترین هم که باشی،گاهی دلت هوس مخالفت میکند!!!

 

هوس یک بستنی در بهمن نگاه زندگی...

رهاترین هم که باشی،گاهی وسوسه می شوی که وسوسه کنی

 

وسوسه هایی از جنس حوا شدن...

رها ترین هم که باشی ، گاهی هوس صدای بمی را می کنی که از

یک روز خسته ی تابستانی می خواهد بگوید عزیزم یک لیوان آب خنک

/ 0 نظر / 35 بازدید