رئيس پليس پايتخت چگونگي اجراي طرح افزايش امنيت اخلاقي را تشريح کرد.

سردار احمدرضا رادان در خصوص پرسشي درباره نحوه اجراي اين طرح از روز شنبه يکم ارديبهشت 86 گفت؛ «اتفاق خاصي نيفتاده! مي خواهيم يکي از ماموريت هاي ذاتي خود که مدتي در اولويت بود را انجام دهيم».

وي افزود؛ به شواهد و دلايل محکم و متقني دست يافته ايم که نشان مي داد «بدحجابي موجب کاهش امنيت اخلاقي جامعه و ايجاد خلل و کاستي در آن مي شود، بنابراين از آنجا که امنيت و به ويژه امنيت اخلاقي، براي مردم از اهميت فوق العاده و تقريبا بي بديلي برخوردار است، منطق، عقل و تکليف، حکم مي کند که مبارزه با بدحجابي را در شمار يکي از اولويت هاي اصلي نيروي انتظامي قرار دهيم».

سردار رادان ادامه داد؛ معتقدم کنکاش در نظرات مردم، ديدگاه جامعه شناسان، روانشناسان،... و همچنين نظرات علما نشان مي دهد که بدحجابي زمينه نقض برخي هنجار هاي اخلاقي را فراهم مي کند. از سوي ديگر شواهدي نيز در دست است که نشان مي دهد؛ «بدحجابي خانواده ها را نگران و زمينه تعدي و بستر گرايش به برخي آسيب ها را فراهم کرده است».

رئيس پليس پايتخت با اشاره به خواسته هاي شهروندان در خصوص اجراي اين طرح اظهار کرد؛ شهروندان از نيروي انتظامي مي خواهند که با اراذل و اوباش مقابله کند، مانع ايجاد مزاحمت عد ه اي بيمار و منحرف به نواميس مردم شود، با اعتياد مبارزه و معتادان و زنان خياباني را جمع آوري و با بدحجابي مقابله کند. وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينکه آيا نيروي انتظامي برنامه اي براي تمرکز انرژي و توان روي مسئله بدحجابي دارد؟

گفت؛ چه کسي گفته که ما انرژي خود را فقط معطوف به بدحجابي کرده ايم؟ پليس به هيچ وجه از ساير انتظارات شهروندان غفلت نمي کند، به همين خاطر همراه با مقابله با بدحجابي به صورت قاطع با اراذل و اوباش و کساني که مزاحم نواميس مردم مي شوند نيز برخورد مي کنيم، چرا که اساسا اين چند پديده از جمله عوامل منجر به بروز ناامني اخلاقي شده و در نتيجه بايد همزمان با آنها مقابله شود.

سردار رادان در زمينه ورود به دنياي خصوصي شهروندان، تصريح کرد؛ «کدام افراد جامعه؟ مگر نه اينکه بيش از 80 درصد مردم جامعه معتقدند که بايد با بدحجابي برخورد شود؟» وي ادامه داد؛ بيشتر افراد جامعه يکسري هنجارهايي را تعريف مي کنند و از نهاد هاي امنيتي و انتظامي مي خواهند تا حافظ آن هنجارها و ارزش هايي باشند که هر لحظه ممکن است، از آنها گرفته شود. در جامعه ما هم بيشتر مردم به سبب باورها و عقايد ژرف ديني و ملي خود پوشش مناسب را نوعي هنجار مي دانند و با نقض آن موافق نيستند و از نيروي انتظامي هم به عنوان متولي حفظ امنيت رواني و اجتماعي مي خواهند که با هنجارشکنان مقابله کند.

سردار رادان افزود؛ بايد پرسيد کدام منطق است که حراست از هنجار عمومي جامعه را ورود به قلمرو زندگي خصوصي افراد جامعه مي داند؟ وي همچنين با بيان اينکه سه شيوه ارشادي، انتظامي و قضائي در برخورد با بدحجابي منافاتي با هم ندارند، اظهار کرد؛ اين سه روش نه تنها نافي يکديگر نيستند، بلکه شيوه هايي هستند که مي توان آنها را روي يک طيف ترسيم کرد؛ ابتدا طيف درخواست و راهنمايي و اطلاع رساني، ميانه طيف برخورد انتظامي و انتهاي آن برخورد قضائي است.

سردار رادان تصريح کرد؛ «داده ها و شواهدي داريم که نشان مي دهد بيشتر افراد بد پوشش، افرادي ناآگاهند و در نتيجه با اندکي راهنمايي و ارشاد، پوشش خود را اصلاح مي کنند، بنابراين ما دوست نداريم که مشکلي براي اين افراد ايجاد شود».

وي در ادامه افزود؛ از سوي ديگر عد ه اي ديگر از زنان و دختران بد پوشش نيازمند تلنگري هستند تا به خود بيايند، اين افراد لازم است از سوي پرسنل ناجا به مکان هاي خاصي هدايت شوند».

به گفته سردار رادان، «همچنين يک عده بسيار کمي نيز هستند که ممکن است علاوه بر بدحجابي آلوده به برخي کژرفتاري هاي ديگري شده باشند که لازم است به مراجع قضائي سپرده شوند تا برابر معيار هاي قانوني با آنها برخورد شود».

رئيس پليس پايتخت در خصوص آمار و ارقام ارائه شده در خصوص مسائل مربوط به بدحجابي تاکيد کرد؛ در نيروي انتظامي گروه هاي علمي مختلفي فعال هستند که همراه با گروه هاي مختلف علمي دانشگاه ها، به صورت مستمر مبادرت به انجام پژوهش هاي علمي و نظرسنجي هاي منظم مي کنند. داده ها و اطلاعاتي که من در مصاحبه ها اعلام مي کنم بخشي از يافته هاي اين پژوهش هاست.

====================================================

هر کدام از عکس ها که باز نشد بر روی آن راست کلیک کرده و show pisture را بزنید

====================================================

WWW . SALIJOON . ORG

 

WWW . SALIJOON . IR

 

WWW .SALIJOON .IR

 

 

WWW . SALIJOON . IR

 

 

WWW . SALIJOON . ORG

 

WWW . SALIJOON . IR

 

 

WWW .SALIJOON .IR

 

www.salijoon.org

 

/ 0 نظر / 17 بازدید