سخنان بزرگان

فقط به نداي کودک درون خويش گوش بسپار نه هيچ ..... "  .  کريستيان بوبن    


" سعادت ديگران بخش مهمي از خوشيختي ماست  "  .  رنان


" با مردمان نيک معاشرت کن تا خودت هم يکي از آنان به شمار روي  "  .  ژرژهربرت


" آنکه آفريننده و با فر است در اين جهان رنج هاي بسيار خواهد خورد  "  .   فردوسي خردمند


" کوههاي عظيم پر از چشمه اند و قلبهاي بزرگ پر از اشک "  .   ژوزف رو     


" بي گمان اولين بار ، آخرين بار نخواهد بود "  .   ارد بزرگ


" براستي که ابلهان انسانهاي خوشبختي هستند ، زيرا که هرگز پي به تنهايي خود نمي برند "  .  ژان يل توله


" هرکس بايد روزانه يک آواز بشنود ، يک شعر خوب بخواند و در صورت امکان چند کلمه حرف منطقي بزند "  .   گوته


" تواضع بيجا آخرين حد تکبر است  "  .  لابروير


" هيچکس بدبخت تراز کسي نيست که هميشه خوشبخت است  "  .  هلندي


" آنها که غائب اند ، کمال مطلوب اند و حاضرين معمولي و پيش و پا افتاده اند  "  .  گوته


" سخن هاي پست ، آدمهاي حقير را جذب و خردمندان را فراري مي دهد "  .  ارد بزرگ


" خدمت به خلق وظيفه نيست بلكه لذت است "  .  زرتشت
 
" با هر که بدي کردي تا دم مرگ از او بينديش  "  .  نيچه


" نيکي و سود خويش را در زيان ديگران مخواه  "  .  زرتشت


" من آينده را دوست دارم چون بقيه عمرم را بايد در آن بگذرانم  "  .  کترينگ


" براي آنکه عمر طولاني باشد ، بايد آهسته زندگي کنيم  "  .  سيسرون

/ 1 نظر / 10 بازدید
محمد رضا

سلام علی جان اين عکس گوشه سمت راست وبلاگتون عکس پسرتونه راستی اگه آدرس وبلاگ احمدغلامی داری برام بفرست ممنون