لطفا بخوانيد

سلام بر نرمانجلسی ها

 

لذتي كه در گذشت است در انتقام نيست

 

 بدان وقتي با انگشت کسي را نشان مي دهيم  وبه طرف آن اشاره مي كنيم به ياد داشته باشيم که سه انگشت ديگر به طرف خودمان است در كتابي  خواندم كه شخصيت انسانها همچون رود است هر چه عميقتر باشند آرامترند و آب در كاسه به خاطر حجم كمش  در هنگام جوشيدن چنان فعاليت ميكند كه بالاخره آتش  را خاموش مي كند  اما در يك ديگ بزرگ اينطور نيست  چنان آرام مي جوشد كه مشخص نيست اين آب حتي گرم باشد آنقدر عميق باش كه هيچ چيز نتواند آرامشت را به هم زند  كرامت و بزرگواري داشته باش آيا تا بحال شنيده اي كه درختي سايه از هيزم شكن خود بردارد گذشت هم خوب است برايت نمي خواهم داستان يا مثل بگويم اما اشاره اي هم بد نيست وقتي كسي با ما دشمني كرد به ما مي آموزد كه هر كسي ممكن است اشتباه كند در اين لحظه بهترين كاري كه مي توان  انجام داد اين است كه آن شخص را بدون هيچ ريا و خودنمايي عفو كنيم، بخشيدن كساني كه باعث آزار ما مي شوند مشكل ترين كاري است كه مي توان انجام داد اما گذشت  بسيار شيرين است آنقدر كه حلاوت هيچ شيريني به آن نمي رسد .
وقتي كسي را كه دوست داشتي به تو بدي  مي كند به تو مي آموزد تا مقاوم نبودن در برابر وسوسه ها بزرگترين معضل بشر است. معتقدم كه دوست داشتن اسارت ايجاد ميكند و به ازي هر دوست داشتني يك زنجير ايجاد مي شود و تعلق ايجاد ميكند چه خوب است كه انسان از همه تعلقات آزاد باشد و هيچ زنجيري نداشته باشد.

وقتي كسي از تو چيزي را به زور از تو گرفت  به تو مي آموزد كه هيچ چيز هميشگي نيست و اينكه هميشه قدر داشته هايت را بدان و از آنها نهايت استفاده را ببر ‌چرا كه ممكن است روزي آنها را از دست بدهي. حتي اگر اين داشتني ها، يك دوست خوب يا پدر و مادر و يا عزيزترين شخص زندگيت باشد. چرا كه فقط امروز آنها در كنار تو هستند و بايد قدر آنها را بداني. وقتي كسي به زندگيت لطمه و خسارتي وارد مي كند به تو مي فهماند كه پيمانهاي انساني ترد و شكننده هستند. پس محافظت و مراقبت از جسم و روحت بهترين كار ممكن است كه مي تواني انجام دهي.
وقتي كسي تو را تحقير كرد به تو مي آموزد كه هيچ دو نفري مثل هم نيستند. اگر با مردمي مواجه شدي كه با تو فرق داشتند، از ظاهر وعمل آنها در موردشان قضاوت نكن به كنه و اصل آنها رخنه كن و آنگاه از قلبت نظر سنجي كن . وقتي كسي قلب تو را شكست به تو مي آموزد كه دوست داشتن هميشه اين معني را نمي دهد كه شخص مقابل هم تو را دوست داشته باشد اما با اين وجود به عشق پشت نكن چون وقتي شخص مناسبت را يافتي آرامش و لذتي را كه او همراه خود مي آورد تمام سختي هاي گذشته ات را مبدل به نيك فرجامي خواهد كرد.
 وقتي كسي تو را فريب مي دهد به تو مي آموزد كه حرص و آز ريشه در بدبختي دارد.
از ته دل آرزو كن تا روياهايت به واقعيت بپيوندد اين اصلا مهم نيست كه خواسته هايت چقدر بزرگ باشند. به موفقيت هايت بينديش اما هرگز اجازه نده تا وسواس فكري بر اهدافت پيروز گردد. فكرهاي منفي را در تله مثبت انديشي نابود كن .

مردم را با شايستگي هايي كه دارند بپذير و كم و كاستي هايشان را تحمل كن.
هرگز شخصي را بخاطر عيوبي كه قادر به كنترل آن نيست از خود طرد مكن آري هيچ درسي توسط انسانهاي خوب به بشر داده نمي شود بعضي وقتها هم ادمهاي بدي چون من  مي تونند درسهاي خوبي بدهند.

با احترام

علي غلامي ۲۸/۹/۱۳۸۵

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید